تعلیق پارلمان

  • اقتصادنیوز؛ آخرین جلسه پارلمان انگلیس پیش از آغاز تعلیق ۵ هفته‌ای، لحظات پرتنشی را سپری کرد. نمایندگان هنگام قرائت حکم رسمی تعلیق پارلمان علیه نخست‌وزیر این کشور فریاد «شرمت باد» سر دادند.

  • اقتصادنیوز؛ ملکه الیزابت با پیشنهاد بوریس جانسون نخست وزیر این کشور مبنی بر تعلیق پارلمان تا ۱۴ اکتبر موافقت کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر