آخرین اخبار تلاشگر

  • اقتصادنیوز : هنوز چند هفته‌ای مانده به آغاز کار شورای شهر ششم. راه‌یافتگان به این شورا هنوز پشت صندلی‌های سبز شورای شهر ننشسته، خبر از اصلاح مصوبه نه به باغ‌کشی یا همان خانه‌باغ می‌دهند یا یکی از معاونان در بند شهرداری را فردی تلاشگر توصیف می‌کنند که از صبح تا شب در حال نظارت بر پروژه‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای بوده است.