آخرین اخبار تورم خوراکی ها

  • اقتصادنیوز: تورم اردیبهشت ۱۴۰۱ در خانه پردرآمد ها رشد بیشتری داشته است. بررسی رشد تورم در این ماه نشان می دهد رشد قیمت ها به اوج هفت ماهه رسیده و رشد بیشتر تورم در سبد غیرخوراکی ها سبب شده تا تورم دهک دهم به بیشترین سطح خود برسد.

  • اقتصادنیوز: بررسی تورم در سال ۱۴۰۱ در میان استان های کشور نشان می دهد بیشترین تورم نقطه ای در کشور در بخش هتل و رستوران به ثبت رسیده که برابر با ۵۴.۸ درصد بوده است. بررسی تفکیکی این شاخص نشان می دهد در برخی استان ها این متغیر از مرز ۸۰ درصد فراتر بوده است.

  • اقتصادنیوز: تورم سال پایانی قرن به بالاترین سطح خود در ۲۵ سال اخیر رسید. بررسی ها نشان می دهد این افزایش در سمت خوراکی ها به مراتب بیشتر از کالاهای غیرخوراکی بوده و مرز ۵۱ درصد را رده کرده است.

  • شاخص قیمت مصرف کننده در کالاهای خوراکی و غیرخوراکی را می توان در مقایسه با موقعیت مشابه خود در هر مقطع مورد ارزیابی قرار داد.

  • تورم ماهانه در سه استان کشور رکورد ۹ ساله را جابجا کرد. در همین رابطه تورم ماهانه مازندران، لرستان و اصفهان در بهمن امسال به بی سابقه ترین سطح خود در این مقطع از سال های اخیر از ۱۳۹۱ تاکنون رسیده است. اتفاقی که براساس آمارها ریشه در رشد بیشتر قیمت کالاهای خوراکی داشته است.

  • تورم ماهانه کم درآمدها در میانه زمستان از دهک های بالاتر سبقت گرفته است. ضمن سطح بالای تورم خوراکی ها در این بخش مشاهده می شود تورم ماهانه در کالاهای غیرخوراکی دهک های ابتدایی بالاترین رکورد را در بهمن ۶ سال اخیر ثبت کرده است.

  • اقتصادنیوز: بررسی تورم در ماه اول زمستان نشان از چند اتفاق مهم داشت که در مهمترین آن تورم دهک های بالایی رشد بیشتری را در مقایسه باکم در آمد ها تجربه کرد. بررسی تفکیکی اقلام مهم نرخ تورم در این ماه نیز نشان می دهد تورم اجاره و مسکن در این ماه سطح بالایی را در مقایسه سایر شاخه ها داشته است.

  • به باور مرکز آمار ایران از تیر ماه تا میانه پاییز هر ماه تورم خوراکی ها بالاتر از تورم در بخش غیرخوراکی ها بوده است. این رقم در آبان ماه برابر با ۳.۱ درصد در بخش خوراکی و ۲.۱ درصد در بخش غیرخوراکی گزارش شده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ تورم خوراکی‌ها در مرداد از متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه فراتر رفت.

  • تورم کالاهای خوراکی در مرداد ماه به مراتب بیشتر از غیر خوراکی بوده و این امر سبب شده تا دهک های پایین تر و کم درآدمد تر در این ماه افزایش قیمت بیشتری را در سبد مصرفی خود تجربه کنند. تورم میانگین کشور نیز همچنان به رکوردزنی های خود ادامه داده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی