تورم متوسط

  • گزارش مرکز آمار نشان داد:

    اقتصادنیوز؛ بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم در دی‌ماه و نیز دو گزارش پیشین از تورم آبان و آذرماه، می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به ثبات ارزی و تغییر انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر، این نرخ از فاز هیجانی خود خارج شده است.

  • تورم در آستانه ثبت یک رکورد ۲۵ ساله

    بررسی‌های اقتصاد نیوز از آمارهای تورمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم متوسط تا انتهای سال تک‌رقمی می‌ماند. این رویداد، در ربع قرن اخیر، بی‌سابقه بوده و آخرین‌بار در سال ۱۳۶۹، نرخ تورم متوسط طی سال به زیر ۱۰ درصد رسیده بود. در سال‌های بعد از آن، اگر چه نرخ تورم متوسط برای چند ماه به زیر ۱۰ درصد می‌رسید، اما طول عمر این رویداد کوتاه بود و مجددا نرخ تورم در سطح بالای تورم…

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر