آخرین اخبار تولید اکسیژن

  • عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید که با وجود ممنوعیت صادرات اکسیژن، این محصول همچنان به صورت غیرمجاز و با عناوینی چون نیتروژن صادر می شود و به دلیل نبود آنالایزرهای مخصوص، کسی در مرزهای خروجی متوجه آن نمی‌شود.

  • یک طراح صنعتی کانادایی فلاسک کوچک قابل حملی برای تولید اکسیژن ساخته است.