آخرین اخبار تولید خودروهای ناقص

  • اقتصادنیوز: وزیر صمت درخصوص زمان به پایان رسیدن قرعه کشی خودرو در کشور اظهار کرد: خروج خودرو از قرعه کشی تابع عرضه و تقاضا و سازوکار بازار است و پایان قرعه کشی به تدریج اتفاق خواهد افتاد.

  • چالش ریزتراشه که ماهها است خودروسازان بزرگ دنیا را درگیر خود کرده است، به خودروسازان داخلی نیز رسیده است. بطوریکه خودروسازان دلیل رشد تعداد خودروهای ناقص را مشکل تامین قطعاتی عنوان می کنند که امکان تولید داخل ندارند.