آخرین اخبار جمعیت ایران

  • اقتصادنیوز: رئیس کمیته‌ گروه‌های مردمی ستاد صیانت از خانواده و جوانی جمعیت خراسان رضوی گفت: در سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به ۳۰ میلیون خواهد رسید.

  • سایت مرکز آمار ایران در چند روز گذشته نشان داد که جمعیت ایران از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور کرده است.

  • اقتصادنیوز: رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ایران گفت که تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند می‌شوند.

  • جمعیت ایران طی ۵ تا ۳۰ سال آینده در ۶ سناریو بررسی شد که تنها در یک صورت جمعیت کشور به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.

  • ​اقتصاد نیوز:بر اساس پژوهش‌های هفته‌نامه پزشکی لنست، جمعیت ایران در سال ۲۱۰۰ به ۷۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ پیک جمعیتی در ایران در ۲۰۴۹ خواهد بود که به جمعیت ۹۵.۳۲ میلیون نفر خواهد رسید؛ نرخ باروری نیز از ۱.۷۳ فرزند به ازای هر زن به ۱.۵۵ فرزند سقوط می‌کند.

  • اقتصاد نیوز:مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به کاهش بیش از ۱۷۰ هزار نفری زاد و ولد گفته بود که جمعیت کشور در روند پیرشدن قرار دارد و نسبت سالمندان کمی بالاتر رفته است. ادامه این روند ایران را در ۳۰ سال آینده پیرترین کشور جهان خواهد کرد.

  • اقتصاد نیوز: تا بیست سال آینده شرایط جمعیتی ایران در شرایط وخیمی قرار خواهد گرفت.

  • اقتصاد نیوز: براساس اعلام مرکز آمار جمعیت ایران به ۸۳ میلیون نفر رسیده است.

  • اقتصاد نیوز: مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه جمعیت کشور در سال ۹۸ به حدود ۸۳ میلیون نفر رسیده و رشد یک و ۲۴ صدم داشته گفت این در حالی است که نرخ رشد جمعیت سالمندکشورمان سه و ۶۲ دهم درصد است.

  • ‌اقتصاد نیوز: عضو هیئت علمی جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران گفت: در سال ۱۳۰۰ جمعیت کشور کمتر از ۱۰ میلیون نفر بوده و در طول یک قرن تقریباً ۸ برابر شد؛ بنابراین نیاز است تا این شتاب رشد جمعیت، متعادل شود؛ چراکه مشکلات را بیشتر می‌کند.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی