حجاب و عفاف

  • در دیدار معاون رئیس‌جمهوری:

    اقتصادنیوز؛ آیت‌الله مکارم‌شیرازی در دیدار محمد نهاوندیان، معاون رئیس‌جمهوری گفت: شرکت رئیس جمهور در بعضی از مجالس سبب ناراحتی می شود، به ایشان سفارش کنید نسبت به حضور در این گونه مراسمات احتیاط داشته باشند.

  • امام جمعه اصفهان:

    اقتصادنیوز؛ امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه در زمینه حجاب برتر دستگاه آموزش و پرورش وظیفه حساسی دارد و دختران باید از همان کلاس اول ابتدایی با چادر به مدرسه ورود پیدا کنند، خاطر نشان کرد: دختران نباید از کلاس سوم که به سن تکلیف می رسند اقدام به حجاب و عفاف کنند بلکه باید از همان ابتدا با این موضوع آشنا باشند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر