حذف صفر از پول ملی

 • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هزینه ۳۰۰۰میلیارد تومانی تغییر واحد پولی کشور، گفت: دولت پیشنهاد حذف ۴ صفر را در دستور کار قرار دهد.

 • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: حذف یک صفر از پول ملی اقدامی غیراقتصادی، غیرمدیریتی، کم فایده و پرهزینه است که برای جلوگیری از صرف هزینه‌های هنگفت بهتر است، به یکباره همان طرح دولت قبل، یعنی حذف چند صفر انجام شود.

 • اصلاح پولی برای اقتصادی کشور ضروری است، اما این اصلاح مشخصه‌هایی دارد و از طرف دیگر باید در زمان معینی صورت گیرد.

 • یک کارشناس اقتصادی مطرخ کرد

  یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تصمیم تغییر واحد پولی از ریال به تومان عنوان داشت که شرایط برای حذف سه صفر از پول ملی فراهم نیست اما می توان با حذف دو صفر به گونه ای که ۱۰ هزار ریال معادل ۱۰۰ تومان شود مزایای اصلاح پول ملی را افزایش داد.

 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تبدیل ریال به تومان را همان حذف یک صفر و دارای آثار روانی و پیامدهای هزینه بر دانست، در عین حال تجربه این موضوع در دیگر کشورها نظیر ترکیه را مثبت ارزیابی کرد.

 • دکتر یدالله اثنی عشری
 • هیات وزیران تغییر واحد پول از ریال به تومان را تصویب کرد

  هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه، تصویب کردند که واحد پول ایران از « ریال » به « تومان » تغییر کند.

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر