آخرین اخبار حقوق و دستمزد تدبير

  • یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارگران آخر سال مبلغ عیدی است. عیدی یکی از حقوقی است که در پایان سال به کارگران تعلق می‌گیرد.