آخرین اخبار خرید نهال

  • فرصت کاشت نهال تا ۱۵ اردیبهشت باقی مانده هست و در شهرهای بسیار سرد این مدت تا خرداد ماه نیز ادامه دارد ، پس تا فرصت باقی هست سریع بکارید.

  • تشخیص جنس خاک و فراهم کردن خاک مناسب برای رشد نهال ها، اقدامی است که باید قبل از خرید نهال مناسب انجام دهید. هر نهالی برای رشد و باردهی حداکثری خود به خاک مخصوصی نیاز دارد. تعداد بسیار کمی از نهال ها هستند که می توانند در هر خاکی رشد کنند.