خطرات سیگار

  • اقتصادنیوز: گرچه سیگار الکترونیک، جایگزینی برای افراد سیگاری است، اما سلامتی قلب را تهدید می کند. برای اینکه با خطرات سیگار الکترونیک آشنا شوید، این مطلب را بخوانید.

  • اقتصادنیوز: اغلب افراد از تاثیرات منفی و خطرات سیگار کشیدن آگاه هستند، اما بهتر است این را بدانید که سیگار کشیدن حتی می تواند باعث کور شدن و مرگ شود.

  • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر نقش موثر سیگار و آلودگی هوا در ابتلا به سرطان ریه تاکید کرد و گفت: عوامل دیگری مانند آلودگی های صنعتی، آزبست ها و موادافزودنی مضر غذایی نیز در بروز این سرطان تاثیرگذار هستند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر