آخرین اخبار خودمراقبتی

  • اقتصادنیوز: استاد دانشگاه تهران به والیدن هشدار داد که نوجوانان در حال تجربه «بلوغ» را با «فرزندان خردسال» تنها نگذارید.

  • اقتصادنیوز :‌گزارش مرکز آمار از نتایج سالانه طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری کشور در بین افراد ١٥ ساله و بیش‌تر گویای آن است که فعالیت «رسیدگی و خودمراقبتی» با ١١ ساعت و ٣٤ دقیقه، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز را به اختصاص داده است.

  • مدیرگروه بیماری های علوم پزشکی گیلان گفت: در بیماری های تنفسی نقش حفاظت فردی پررنگ تر از درمان است لذا کرونا درمان ندارد و باید با ماسک زدن و خودمراقبتی از ابتلا پیشگیری کنیم.

  • اقتصادنیوز : نتایج طرح «آمارگیری گذران وقت در تابستان ۹۹»، حاکی از آن است که بیشترین فعالیت گذران وقت جمعیت ۱۵ ساله به بالا در شهرها با متوسط زمان ۱۱ ساعت و ۴۲ دقیقه در شبانه روز به فعالیت‌های «رسیدگی و خودمراقبتی» اختصاص دارد و پس از آن فعالیت ‌های مربوط به «فرهنگ»، «فراغت»، «رسانه‌های گروهی» و «تمرین‌های ورزشی» با متوسط زمان ۴ ساعت و ۱۳ دقیقه در شبانه روز بیشترین فعالیت گذران وقت این جمعیت…