آخرین اخبار دعای ماه رمضان

  • در دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان می‌خوانیم: خدایا روزه ام را در این ماه، بر پایه آنچه تو و پیامبر، آن را می‌پسندد مورد سپاس و پذیرش قرار ده، درحالی که فروعش بر اصولش استوار باشد، به حق سرورمان محمّد و اهل بیت پاکش، و سپاس خدای را پروردگار جهانیان.

  • در دعای روز بیست‌ونهم ماه مبارک رمضان می خوانیم: خدایا، بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی کن مرا در آن توفیق و خودداری و پاک کن دلم را از تیرگی‌ها و گرفتگی‌های تهمت، ای مهربان به بندگان با ایمان خود.

  • در دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان می خوانیم: خدایا، کوششم را در این ماه مورد سپاس و گناهم را آمرزیده و عملم را پذیرفته و عیبم را پوشیده قرار ده، ای شنواترین شنوایان.

  • در دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان می خوانیم: خدایا، مرا در این ماه دلبسته اولیائت و دشمن دشمنانت قرار ده و آراسته به راه و روش خاتم پیامبرانت گردان، ای نگهدارنده ی دل‌های پیامبران.

  • در دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان می خوانیم: خدایا، در این ماه آنچه تو را خشنود می‌کند از تو درخواست می‌کنم و از آنچه تو را بیازارد به تو پناه می آورم و از تو در این ماه توفیق اطاعت و ترک نافرمانی ات را خواستارم، ای بخشنده به نیازمندان.

  • دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان می خوانیم: خدایا متوجه کن من را تا از برکات سحر ماه رمضان استفاده کنم.

  • در دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان می خوانیم: خدایا، مرا در این ماه به سوی کارهای شایسته و اعمال نیک هدایت فرما و حاجت‌ها و آرزوهایم را برآور، ای آنکه نیاز به روشنگری و پرسش ندارد، ای آگاه به آنچه در سینه جهانیان است بر محمّد و خاندان پاکش درود فرست.

  • در دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان می خوانیم: خدایا من را به لغزش‌ها مؤاخذه نکن. گاهی آدم می‌لغزد و ایمانش ضعیف می‌شود و تقوایش از بین می‌رود.

  • در دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان می خوانیم: خدایا کاری کن که من خوبی را دوست داشته باشم و از بدی و گناه بدم بیاید.

  • در دعای روز دهم ماه مبارک رمضان می‌خوانیم: خدایا من را در ماه رمضان از کسانی قرار بده که متوکل باشم و بر تو توکل کنم و چشمم به دست دیگری نباشد.