آخرین اخبار دپوی ۱۷ تن ماده اولیه داروی کرونا در گمرک

  • طبق اطلاعات و آمار کلی اعلام شده از سوی شرکت انبار‌های عمومی فرودگاه امام خمینی (ره) ۱۷ تن و ۸۰۰ کیلوگرم مواد اولیه داروی کرونا درانبار‌های این شرکت دپو شده است.