آخرین اخبار دکتر محمد علی زلفی گل

  • دکتر محمد علی زلفی گل، وزیر علوم در احکام جداگانه ای، معاون حقوقی و امور مجلس و معاون اداری مالی و مدیریت منابع این وزارتخانه را منصوب کرد.