آخرین اخبار دیمیترو کولبا

  • اقتصادنیوز: مشاور امنیت ملی آمریکا که در پی نگرانی های اوکراین از تهدیدهای اخیر قانونگذاران جمهوریخواه به کی یف سفر کرده است، وعده داد حمایت واشنگتن از اوکراین پس از انتخابات میاندوره ای کنگره نیز پابرجاست.