راستگرایان افراطی

  • گزارش «فارین‌پالیسی» از اثر پارادوکسیکال بحران کرونا بر وضعیت راست‌گرایان افراطی؛

    اقتصادنیوز؛ وبگاه نشریه آمریکایی فارین‌پالیسی در گزارشی تحلیلی می‌نویسد به رغم برآورده شدن آرزوی احزاب راستگرا و ملی‌گرای افراطی اروپا برای محدودیت‌های مرزی و گسترش اختیارات دولتمردان مستبد، خود آن‌ها قربانی بحران شیوع ویروس کرونا خواهند بود.

  • اقتصادنیوز؛ راسموس پالودان، رهبر حزب راست‌افراطی دانمارک در اقدامی اهانت‌آمیز در اعتراض به مراسم افطاری در کپنهاگ، قرآن کریم را آتش زد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر