آخرین اخبار رکورد فوتی کرونا در ایران

  • ابتلا به کرونا در تابستان امسال ۱۶ برابر بیشتر از تابستان سال قبل بوده است. افزایش ابتلا در ایران در نهایت سبب شد تا مرگ کرونایی رکورد ۱۸ ماهه به ثبت رساند و از مرز ۶۰۰ نفرعبور کند.آمار نشان می دهد احتمال مرگ بالاتر رفته است.

  • ابتلای روزانه به کرونا در روز های اخیر در رده دوم آمارهای جهانی قرار گرفته است. درهمین راستا ابتلا از مرز ۴۰ هزار نفر عبور کرده و از این میان بیش از ۵ هزار نفر در بیمارستانها بستری شده اند. رکوردزنی های پی در پی متغیرهای نگران کننده سیاه ترین روزهای کرونایی در کشور را به ثبت رساند.

  • ابتلای روزانه کرونا در روزجاری به رکورد بیشترین حد خود در کل تاریخ شیوع کرونا در کشور رسید. درهمین خصوص مقایسه آمارهای کرونایی و رکورد های ثبت شده این بیماری نشان از وخیم تر شدن اوضاع کرونا در کشور دارد.