آخرین اخبار ریلی

  • رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه گفت: نخستین قطار تجاری مستقیم میان ترکیه و چین چند روز قبل حرکت خود را از استانبول به سمت شرق آسیا آغاز کرده است.

  • رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه اعلام کرد، نخستین قطار تجاری مستقیم میان ترکیه و چین چند روز قبل حرکت خود را از استانبول به سمت شرق آسیا آغاز کرده است.

  • اقتصادنیوز : پس از ارائه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور به مجلس و سهم اندک شهرداری ها از بودجه عمومی کشور در حوزه حمل و نقل محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران و پیروز حناچی شهردار تهران در نامه ای مشترک به محمد باقر قالیباف تکالیف بودجه ای دولت در حوزه حمل و نقل و ترافیک را یادآوری کردند .

  • مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: ایران برای نخستین بار توانست در تولید واگن باری به خودکفایی ۱۰۰ درصد دست یابد.

  • رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه گفت: نخستین قطار تجاری مستقیم میان ترکیه و چین چند روز قبل حرکت خود را از استانبول به سمت شرق آسیا آغاز کرده است.