زاد و ولد

  • در سراسر جهان بسیاری از کشورها با کاهش زاد و ولد روبه‌رو هستند .

  • اقتصادنیوز:پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه، ۵ مه از رهبران کشورهای اروپایی خواست که نابرابری‌های ثروت و کاهش نرخ زاد و ولد را مورد توجه قرار دهند چرا که این موضوعات، بین کشورهای فقیر و غنی اروپایی، یک «پرده یخی» ایجاد کرده‌ است و باعث مهاجرت مردم از برخی کشورهای فقیر اروپایی شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر