سال آبی

 • اقتصاد نیوز: با ثبت ۴۳.۵میلی‌متر بارش در ۶۷ روز نخست سال آبی جاری، رشدی ۲۶درصدی در میزان بارش‌ها نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت به ثبت رسیده است.

 • اقتصاد نیوز: بارش‌های سال آبی جاری کشور که تا ۵ روز پیش تقریبا نیمی از بارش‌های مدت مشابه پارسال بود، با رشد قابل توجه در چند روز پایانی آبان‌ماه، به نزدیکی بارش‌های شدید سال آبی گذشته رسیده است.

 • اقتصاد نیوز: در ۲۹ روز ابتدایی سال آبی جاری، میزان بارش‌ها در حوضه آبریز مرزی شرق با رشدی ۶۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشدی ۱۳۲ درصدی نسبت به متوسط آمار درازمدت (آمار ۵۱ ساله) همراه بوده است.

 • اقتصاد نیوز: سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا ۲۹ مهرماه امسال ۹.۶ میلمیتر است. میزان بارش سال گذشته در این بازه زمانی ۹ میلیمتر بوده که بارش امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منفی ۲۳.۲ درصد کاهش یافته است. میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۶.۶ بوده که بارش امسال ۴.۵ درصد بیشتر از سال بلند مدت است.

 • اقتصاد نیوز: بررسی آمار بارش‌ها به تفکیکی هر استان حاکی از این است که استان لرستان با ۱۱۱۱ میلیمتر بارش، پربارش‌ترین استان کشور در سال آبی جاری است.

 • اقتصاد نیوز: از مجموع ۳۰۹.۵ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۰۸ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۸۵.۵ میلی‌متر سهم ۲۹ روز نخست بهار است.

 • اقتصاد نیوز: از مجموع ۲۹۵.۵ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۰۳ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۷۱.۵ میلیمتر سهم ۲۴ روز نخست بهار است. ثبت ۷۱.۵ میلیمتر بارش کشوری در یک‌ماه، در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.

 • اقتصاد نیوز: با ثبت ۲۸۹ میلیمتر بارش در ۱۹۸ روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی ۱۸۱ درصدی در میزان بارش‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسیده است.

 • اقتصاد نیوز: بررسی آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد استان لرستان با ۱۰۷۱ میلیمتر بارش، پربارش‌ترین استان کشور در سال آبی جاری است.

 • اقتصادنیوز: با ثبت ۲۵۸.۹ میلی‌متر بارش در ۱۸۶ روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی ۱۶۵ درصدی در میزان بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته به ثبت رسیده است.

 • اقتصاد نیوز: با ثبت ۱۴۶.۱ میلیمتر بارش در ۱۳۴ روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی ۲۱۷.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشدی ۲۴.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه به طور متوسط در درازمدت در بارش‌های کشور ثبت شده است.

 • اقتصاد نیوز: با ثبت ۱۲۷.۳ میلیمتر بارش در ۱۲۰ روز نخست سال آبی جاری، رشدی ۲۲۲.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشدی ۲۹.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه به طور متوسط در درازمدت در میزان بارش های کشور ثبت شده است.

 • اقتصاد نیوز: وزیر نیرو گفت: تا ۱۶ آذر در کل کشور میانگین بارش ۸۵ میلی متر بوده و در مقایسه با سال گذشته ۲۲۰ درصد افزایش یافته است.

 • اقتصاد نیوز: با مقایسه میزان بارش‌های سال آبی جاری با بارش‌های مدت مشابه سال قبل، بیشترین میزان رشد بارش‌ها را در حوضه آبریز "فلات مرکزی" و همچنین حوضه آبریز"مرزی شرق" شاهد هستیم.

 • اقتصاد نیوز: پربارش‌ترین نقطه ایران در سال آبی جاری تاکنون (از ابتدای مهرماه تا ۲۰ آبان‌ماه) رامسر - صفارود در استان مازندران است که در ۵۰ روز نخست سال آبی جاری شاهد بارش ۶۷۲.۵ میلیمتری بوده است.

۱ ۲

بیشتر

بیشتر

بیشتر