سامانه موشکی آمریکا

  • سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری روسیه:

    اقتصادنیوز؛ دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه نسبت به استقرار محتمل سامانه‌های موشکی آمریکا در اروپا هشدار داد.

  • اقتصادنیوز : رئیس جمهوری روسیه نسبت به گسترش ناتو و نزدیکی این سازمان به کشورش هشدار داد و گفت که ما مجبوریم به استقرار زیرساخت های ناتو در نزدیکی مرزهای خود پاسخ دهیم.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر