آخرین اخبار ساناز نفیسی

  • اقتصادنیوز:گروهی از ناظران ضمن انتقاد از رویکرد منفعل غرب در ارتباط با جنگ اوکراین، بر این باورند که تسلیم کیف در برابر پوتین، صرفا تزار را جسورتر می کند و موجب می شود تا پلن بعدی پوتین که همانا فروپاشی ناتو از دورن است، کلید بخورد.

  • اقتصادنیوز: دامنه اختلاف های میان ارمنستان و آذربایجان گسترش یافته و امروز دو بازیگر درگیر تنش هایی در منطقه نخجوان و همچنین در باب کریدور زنگزور هستند. در این میان غرب تلاش دارد تا با توسل به اهرم های دیپلماتیک به چالش حاکم پایان دهد، اما بازیگران فعال در این تنش، کشورهایی چون ترکیه به درگیری ها دامن زده اند.

  • اقتصادنیوز: ناظران بر این باورند که اوکراین قادر است با از کارانداختن پل کریمه جریان جنگ را به نفع خود تغییر دهد؛ سازه ای که روسیه به بهانه استقرار نظامیان خود و با هزینه ای بالا ساخت و حالا از آن برای تسلط بر مناطق جنوبی اوکراین استفاده می کند.

  • اقتصادنیوز: جنگ اسرائیل و حماس، نوعی رویارویی روایت ها هم قلمداد می شود، از همین رو تل آویو تلاش دارد تا با قطع و از کارانداختن شبکه های مجازی، زمینه را برای ارائه روایتی واحد ارائه دهد. گروهی می گویند، چنین رویکردی نشان از تغییر اهرم های جنگ دارد.

  • اقتصادنیوز: در حالی که بالکان به میدانی برای رقابت قدرت های بزرگ تبدیل شده، تلاش بازیگران شرق اروپا جهت پیوستن به نهادهایی چون ناتو، مسکو را به هراس انداخته است. از همین رو پوتین با توسل به اهرم های مختلف چون اختلاف های قومی حاکم بر این جغرافیا و دیگر ابزارها، چون مذهب و انرژی تلاش دارد تا تسلطش را در حیاط خلوتش حفظ کند.

  • اقتصادنیوز: گروهی از ناظران می گویند، جنگ اوکراین ضامن بقای سیاسی پوتین می شود، مشروط به این که تزار بتواند منافع اقتصادی و معیشتی مردم روسیه را تامین کند؛ گزاره ای که در دراز مدت، آینده مبهمی را برای رئیس جمهوری روسیه ترسیم کرده است.

  • اقتصادنیوز: شواهد نشان می‌دهد پوتین خود را برای کارزار ۲۰۲۴ آماده کرده تا بدین طریق و به واسطه اصلاحات قانون اساسی این کشور بتواند سکان قدرت را در دست داشته باشد. بسیاری از تحلیلگران با استناد به مولفه هایی چون جنگ در اوکراین و به حاشیه رفتن جامعه مدنی، تداوم قدرت پوتین را بسیار محتمل می دانند، هرچند باور دارند تزار در این مسیر با چالش هایی روبرو است.

  • اقتصادنیوز: هنری کیسینجر، دیپلمات و استراتزیست ارشد آمریکایی در صد سالگی درگذشت. حالا بسیاری از ناظران تلاش دارند تا دستاوردهای این نابغه دیپلماسی را قضاوت کنند، همانی که بر اخلاق و شجاعت رهبران سیاسی تاکید داشت اما در رویارویی با واقعیت ها ناچار شد پیش فرض هایش را برای جلوگیری از هزینه های بیشتر کنار بگذارد.

  • اقتصادنیوز: گروهی از ناظران می گویند، تنها گزینه آمریکا جهت کاهش نفوذ و جاه طلبی های چین، تعریف ائتلاف های تازه از کشورهای آسیایی است که خواهان دوری کردن از پکن هستند، از منظر این گروه، تعریف پیمان هایی، چون پیمان آکوس و یا ارائه فن آوری های پیشرفته، گزینه هایی جذابی است که واشنگتن با توسل بدان ها قادر است منافع استراتژیک بلند مدت خود را تامین کند.

  • اقتصادنیوز: به باور گروهی از ناظران بازگشت سخت افزاری و در عین حال برجسته آمریکا به خاورمیانه، نه تنها موجب توقف درگیری ها نخواهد شد، بلکه تنش ها را به شکلی تصاعدی افزایش داده و فراتر از آن می تواند زمینه ساز رویارویی گسترده تر و وقوعی جنگی فراگیر شود.