سایمون مک‌دونالد

  • معاون وزیر خارجه انگلیس:

    اقتصادنیوز؛ معاون وزیر خارجه انگلیس که به ایران سفر کرده است می‌گوید انگلیس، فرانسه و آلمان در حال حاضر در قبال یک موضوع مهم بین المللی، موضعی متفاوت از امریکا را اتخاذ کرده‌اند. امیدوارم ایران این موضوع را ببیند که این موضوع پراهمیتی برای ما است و این مسأله چیزی نیست که هر سال یا هر دهه به وقوع بپیوندد.

۱

بیشتر

بیشتر