آخرین اخبار سفر رئیس جمهور به نیویورک

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی