سیاست

  • عصر ایران؛ جعفر محمدی - بعد از دربی پایتخت که بازیکنان و هواداران دو تیم سرخ و آبی به جان افتادند، می خواستم مطلبی بنویسم در نکوهش این ماجرا و این که چرا باید در یک مسابقه فوتبال داخلی، ۱۰۳ مجروح بر جای بگذاریم، آن هم بین دو تیمی که قبل از مسابقه با هم شام خورده و در عکس های مشترک شان، لابد لبخند هم زده بودند!

  • شنیده ایم که در دنیای سیاست، رجال معروف بدل هایی دارند تا در مواقع خاص از این بدل ها استفاده شود، اما تا به حال نشده بودیم که پزشکان هم بدل داشته باشند البته نه از نوع چهره ای، بلکه از نوع مُهر پزشکی.

  • سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌گوید: سیاست خارجه دولت فعلی آمریکا طی هشت سال گذشته نفرت سراسر جهان را برمی‌انگیزد.

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر