آخرین اخبار شهر تهران

  • اقتصادنیوز : ۳۰ سال پیش تهران در صبحگاه تاریکی را تجربه کرد.

  • اقتصادنیوز: پژوهشی با عنوان سنجش و ارزیابی سرزندگی شهری با رویکرد ورزشی - فراغتی در سال ۱۴۰۱ از سوی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام شده که نتایج آن نشان می‌دهد که شاخص «سرزندگی شهری در تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده، به نحوی که در‌مجموع ۸۰.۸ درصد از شهروندان تهرانی سرزندگی پایینی را گزارش دادند.

  • براساس یک پژوهش در شهرداری تهران شهروندان مناطق ۵ ،۲۲، ۳ و ۸ شهرداری تهران به ترتیب بیشترین میزان سرزندگی شهری و شهروندان مناطق ۱۱، ۲۰، ۱۶ ، ۱۲ و ۱۹ شهرداری تهران به ترتیب کمترین میانگین رتبهٔ سرزندگی شهری را در مقایسه با دیگر مناطق شهر به خود تخصیص داده اند.

  • اقتصادنیوز : به تازگی عکسی از تهران منتشر شده که این شهر را در اوج زشتی نشان می‌دهد.

  • صحبت از خیابان «اکباتان» در منطقه ۱۲ است که دو میدان مهم توپخانه و بهارستان را به هم وصل می‌کند. این خیابان از وسط باغی به نام «نظامیه» می‌گذشت که بعدها به «مسعودیه» شهرت یافت.

  • اقتصادنیوز: معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفت :سند تدوین برنامه چهارم شهرداری یک کپی اختصاصی شده با اصطلاحات و واژه های ارزشمند و انقلابی از مصوبه شورای پنجم است امیدوارم احکام برنامه چهارم توسعه مدیریت شهری کپی دست چندمی از برنامه سوم یا برنامه های قبلی نباشند و تهیه کنندگان برنامه واقعا به سیاست هایی مثل جمع نویسی و استفاده از گروههای اندیشه ورز و... پایبند باشند.

  • اقتصادنیوز : برخی از کانال های خبری ازقطع حقوق نیروهای قرار دادی جذب شده در دوره پنجم مدیریت شهری خبر داده اند. این اقدام می‌تواند به معنای تلاش برای اخراج یا پایان همکاری با این نیروها به شمار آید.

  • اکوایران :‌۲۱ گود رها شده درتهران وضعیت پرخطری دارند که باید هر چه زودتر مالکان یا شهرداری برای ایمن سازی آن اقدام کنند .

  • اقتصادنیوز :رییس جمهور دردیدار با شهردار تهران تهران با انتقاد از بین رفتن اصول معماری اسلامی و ایرانی در طراحی شهری شهرهای بزرگ کشور، گفته است که ما در معماری ایرانی – اسلامی اصول و مبانی بسیار خوبی داریم، اما متأسفانه سال‌هاست کمتر از این معماری استفاده می‌شود، سه عضو شورای شهر تهران درخصوص موانع گسترش معماری ایرانی اسلامی سخن گفته اند . پاسخ ۳عضو شورای شهر تهران به مطالبه رییسی به گزارش…

  • سال‌ها پیش قرار نبود کوره‌های آجرپزی روستای شمس‌آباد به بافت تهران بچسبد اما رشد شهرسازی مجالی برای حفظ فاصله‌ها باقی نگذاشت و دیگر کوره‌پزخانه‌ها در حریم جنوب‌غربی پایتخت تافته جدا بافته از شهر نیستند.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی