عدالت اجتماعی

  • اقتصادنیوز؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح حذف زبان انگلیسی از مدارس که به طور عملی در فرصت‌های دانش آموزان کمتر برخوردار برای ورود به دانشگاه نابرابری بوجود می‌آورد، خلاف عدالت آموزشی است.

  • در مراسم سالگرد شهید مطهری مطرح شد؛

    اقتصادنیوز؛ علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس گفت: افراد معتقد به سنت اجتماعی یعنی سوسیالیست ها نتیجه کار همه جامعه را به طور یکسان تقسیم می کنند که این کار با فطرت انسانی سازگار نیست و انگیزه کار را از بین می‌برد. مطهری همچنین درباره لیبرالیسم می‌گوید: افراد معتقد به اصالت فرد، آزادی فرد را برتر از اجتماع می دانند که این شیوه اختلاف طبقاتی را ایجاد می کند اما اسلام بر جامعه اسلامی بدون تبعیض معتقد است.

  • اقتصاد نیوز: توزیع ثروت عادلانه در یک کشور، علاوه بر نیاز به ثبات اقتصادی، به سهم مالی جمعیت طبقه متوسط و فرهنگ اقتصادی افراد جامعه وابسته است. جمعیت طبقه متوسط بیشتر، در عین معدودیت افراد میلیونر می‌تواند سرآغاز تبلور یک جمعیت نسبتا برابر از حیث ثروت باشد.

  • گفتاری از مسعود نیلی با عنوان «ارزیابی سیاست‌های دولت پیرامون فقر»

    روزنامه اعتماد : دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور، هفته گذشته با حضور در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره جنس فقر در ایران حدود یک ساعت به سخنرانی پرداخت. این برای اولین‌بار است که نیلی پس از اتفاقات دی‌ماه و اعتراضات اجتماعی صورت گرفته، تحلیلی در خصوص فقر و نظام توزیع درآمدها ارایه می‌کند. از نظر دستیار اقتصادی رییس‌جمهور، فقرا در ایران به سه قسمت تقسیم می‌شوند. نخست شاغلان فقیر که بیشترین تعداد جمعیت…

  • رامبد جوان با انتشار فیلمی خطاب به افرادی که قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند، گفت: خواهش می‌کنم جمعه رأی بدهید.

  • مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با بیان اینکه پدیده کودکان کار نتیجه نبود عدالت اجتماعی است، گفت: مقابله با کار کودک نیازمند اصلاح ساختارهای دولتی است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر