عرضه پول

  • اقتصادنیوز: درحالی که امیدوار به صعودی شدن طلا به تاثیر از سیاست های انبساطی فدرال رزرو تقویت شده که برخی از سقوط ناگهانی شاخص دلار در بازارهای جهانی خبر میدهند.

۱

بیشتر

بیشتر