عمران

  • اقتصادنیوز: طرح خانه‌سازی دولتی در این دولت یک فرق شاخص با مداخله‌ دولت‌های گذشته دارد که همین تفاوت، خود به «خطر در کمین» مخاطبان طرح و همچنین منابع دولتی تبدیل شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر