عید قربان

  • استقبال از عید قربان در کشمیر از یک هفته قبل از عید شروع می شود. در این ایام بازار کشمیر پر رونق است و غیر از خرید و فروش دام ، بازار لباس و خوراکی های مربوط به عید قربان نیز داغ است.

۱ ۲

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر