فرضیه

  • اقتصاد نیوز:حالا که مفهوم کلی جهان‌های موازی و از آن مهمتر، جهان معکوس را بررسی کردیم و به یک دید کلی نسبت به ماده تاریک هم دست پیدا کردیم، می‌توانیم به یکی از تئوری‌هایی بپردازیم که ممکن است منجر به برقراری ارتباط با جهان های موازی بشود.

  • محمود صادقی، نماینده مجلس فرضیه جدیدی را درباره ماجرای قتل میترا استاد مطرح کرده است.

  • اقتصادنیوز: امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسایل آمریکا در تحلیل استعفای غیرمنتظره نماینده آمریکا در سازمان ملل که نسبت به ایران مواضع و اقدامات تندی در یک سال و اندی که از دولت ترامپ می گذرد داشته است در کانال تلگرام خود سه فرضیه را مطرح کرد.

  • باخت عجیب و غریب سایپا به پدیده آن هم با نتیجه ۳-۰ یک بار دیگر فرضیه‌ای تکراری درباره علی دایی را مطرح کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر