فرودگاه ماکو

  • مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو عنوان کرد

    گروه بنگاه ها: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به عملکرد مناطق آزاد در توسعه فضای کسب و کار کشور، ضرورت اصلاح نظام بانکی را بسیار مهم برشمرد.حسین فروزان با بیان این مطلب، گفت: از آنجا که مناطق آزاد نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی هر کشور دارند اما ما با مشکلات عدیده بانکی در این مناطق روبرو هستیم به طوری که اصلاح سیستم بانکی از اصلی ترین اولویت ها به شمار می رود.

  • مدیر بازرگانی سفارت بریتانیا در ایران:

    گروه بنگاه ها: مدیر کل بازرگانی سفارت بریتانیا در ایران در نشستی با مسئولین سازمان منطقه آزاد ماکو در حاشیه کیش اینوکس ۲۰۱۷ گفت:فرودگاه منطقه آزاد ماکو امتیاز بزرگ این منطقه در توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و شروعی برای ارتباط و تجارت با جهان است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر