آخرین اخبار فعالیت مدارس کشور

  • یوسف نوری در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش این شهرستان در جمع فرهنگیان با بیان اینکه حضور ما از قبل دانش‌آموزان معنا پیدا می‌کند و باید قدردان آن باشیم، گفت:‌ دانش‌آموزان سرمایه‌های انسانی ما هستند و باید قدردان این سرمایه‌ها باشیم.