آخرین اخبار فقیر و ثروتمند

  • اقتصادنیوز: بررسی ها نشان می دهد تورم سالانه برای گروه های فقیر جامعه در مقایسه با دهک های ثروتمند جامعه بیشتر بوده است، به طوری که میانگین تورم برای پنج دهک فقیرتر ۴۰ درصد و میانگین تورم برای پنج دهک ثروتمندتر ۳۸ درصد بوده است.