آخرین اخبار فیلیباستر

  • اقتصادنیوز؛ سارادا پری، نویسنده ارشد سخنرانی‌های باراک اوباما در یادداشتی صریح با تأکید بر اینکه نهادگرایی، مانع پیشبرد ایده‌های مترقی است، از برخی دموکرات‌های میانه‌رو به دلیل همراهی با جمهوری‌خواهان در راستای «اجتناب از ایجاد تغییر در قواعد و پدیده‌هایی که ناقض دموکراسی و حتی مانع دستیابی حزب به اهداف دموکراتیک هستند»، انتقاد کرد.

  • جمهوری‌خواهان مخالف برجام آگاهند که مفاد توافق احتمالی (توافق احیای برجام) مسئله‌ای نیست که بتوان آن را در کنگره به رای گذاشت، و از همین رو در تلاش‌اند با طرح مصوبه‌های جدید، در مسیر مورد نظر تیم بایدن برای برقراری مجدد توافق هسته‌ای، مانع تراشی کنند و دستان بایدن را برای پیشرفت در مسیر تعامل و توافق احتمالی با ایران ببندند.