قسطی

  • اقتصاد نیوز:خرید خودروهای قسطی به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به میزان چشمگیری رواج یافت. در ادامه مشکلات خرید خودروهای لیزینگی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر