آخرین اخبار مابه‌التفاوت فروردین بازنشستگان

  • حسن صادقی گفت: اگر سازمان به تعهدات خود عمل کند، ظرف یک هفته آینده معوقات بازنشستگان از سازمان به صفر می‌رسد ولی می‌ماند مطالبات سازمان از دولت که متاسفانه رقم بسیار هنگفتی است. بیشتر مشکل ما در این بخش است و نگرانی‌ها در این حوزه بسیار جدی است.