مبتلایان روزانه کرونا

  • فوتی های هفتگی کرونا در بالاترین نقطه؛

    اقتصادنیوز : نمای ماهانه از فوتی های کرونایی در ایران نشان می دهد که میزان مرگ و میر در آبان ماه نزدیک به ۳۰ درصد کل فوتی های کرونای ایران بوده است. با این حال آمار نخستین روز آذر ریزشی اندک را تجربه کرد.

  • مبتلایان روزانه مرز ۶۰۰۰ نفری را هم شکست

    اقتصادنیوز: آمار بیماری کرونا در روز دوم آبان چند رکورد دیگر را به نام خود به ثبت رسانید. مهمترین این آمار در خصوص میزان مبتلایان روزانه است. این میزان پس از سه روز از مرز ۵ هزار نفر گذشت و اکنون به ۶ هزار و ۱۳۴ نفر رسیده است.

  • مبتلایان روزانه کرونا، سد ۴ هزار نفر را شکست؛

    اقتصادنیوز : براساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان، فوتی ها و بستری شدگان ناشی از ابتلا به کرونا امروز رکوردهایی جدید و نگران کننده را به ثبت رساند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر