مسیحیان انجیلی

  • اقتصادنیوز؛ : مقامات ناظر بر پخش تلویزیونی در اسرائیل در اقدامی عجیب پخش برنامه‌های یک شبکه وابسته به مسیحیان انجیلی عبری زبان را متوقف کردند.

  • «مسیحیت امروز» خواستار برکناری رئیس‌جمهور آمریکا شد؛

    اقتصادینوز؛ مجله "مسیحیت امروز" متعلق به کلیسای مسیحیان انجیلی، که از جمله گروه‌های متحد دونالد ترامپ بوده‌اند، در اقدامی که می‌تواند به پایان این اتحاد تعبیر شود، از قانونگذاران آمریکایی خواست به خاطر مسیح، ترامپ را برکنار کنند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر