مشکلات مالی

  • رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به مشکلات مالی این جمعیت، درباره پیشنهادشان برای ایجاد منابع پایدار در هلال احمر توضیح داد و گفت: در نظر داریم ارزش ریالی خدمات‌مان را محاسبه کنیم و به دولت و مجلس ارائه دهیم.

  • بدهی های عربستان به شرکت پیمانکار حفظ و نگهداری سایبان های صحن مسجد النبی (ص) باعث شده است که ۲۵۰ سایبان عظیم این محوطه از کار بیفتند.

بیشتر

بیشتر

بیشتر