آخرین اخبار معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم

  • اقتصادنیوز: معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفت :‌ گروهی می خواهند راه طی شده رو به جلو در تطبیق بودجه شهرداری با استانداردهای بودجه که طی سالهای دوره چهارم و پنجم طی شده را به عقب بازگردانند و با ارائه این بودجه گام اول بازگشت به عقب را برداشته اند.

  • اقتصادنیوز: یکی از نکاتی که شهردار تهران با حضور در برنامه صف اول بر آن تاکید کرد پایان دادن به تراکم فروشی در شهر تهران بود، اما آمار منتشر شده برای تعداد پروانه های صادر شده در دومین فصل مدیریت زاکانی بر شهرداری تهران حکایت از شتاب گرفتن تراکم فروشی در تهران دارد،چیزی که با ادعای زاکانی درباره پایان دادن به فروش تراکم مغایر است و آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران آن را غیر قابل انکار کرده …

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی