آخرین اخبار ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی