آخرین اخبار نامزدی انتخابات ریاست جمهوری

  • اقتصاد نیوز: ورود رئیس کل بانک مرکزی ایران به عرصه انتخابات ریاست جمهوری می تواند دومین پدیده این دوره پس از پس ورود رئیس قوه قضائیه باشد. چه تفاوتی بین نامزدی رئیس کل بانک مرکزی با سایر نامزدها است؟ در دنیا این اتفاق سابقه دارد؟