آخرین اخبار نرخ بهره بین بانکی

  • اقتصادنیوز: عملیات بازار باز در هفته جاری با یک اتفاق عجیب همراه بود. در این بازار که بانک مرکزی به صورت هفتگی به تزریق پول می پردازد، بانک ها در دو مرحله استقراض نقدینگی کردند. این در حالی است که نرخ سود در این معاملات همچنان ثابت بوده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۲۵ اردیبهشت ماه امسال، حجم تزریق پول در بازار باز کاهش پیدا کرده و در مقابل به تزریق پول در بازار شبانه افزوده شده است. این درحالی است که نرخ سود و دامنه آن در این معاملات همچنان ثابت باقی مانده است.

  • اقتصادنیوز: رسوب پول در حساب بانک ها در کانال ۷۰ همت قرار گرفته است. این شاخص متولد دادو ستد بانک ها و بانک مرکزی دربازار باز بوده و با نشستن در پایه پولی تورم زایی به همراه دارد. بررسی ها نشان می دهد باوجود رشد نرخ سود به منظور کنترل مانده پول در بازار باز، اما هنوز این رقم در سطح سال گذشته قرار دارد.

  • نیاز بانک ها به نقدینگی در بازار باز برابر با ۱۵۶ همت گزارش شده است. بررسی آمارهای بانکی در خصوص نرخ بهره در کنار تزریق پول نشان از کسری شدید منابع در بانک ها داشته است.

  • اقتصادنیوز: روند عملیات بازار باز در هفته پایانی فروردین ماه امسال صعودی شده و بیست همت رشد پیدا کرده است. این در حالی است که نرخ سود این معاملات همچنان در بازار باز ثابت مانده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود در بازارهای مالی هفته سوم سال جاری تقریبا ثابت بوده و تغییری را نسبت به هفته قبل خود نداشته است. در مهم‌ترن آن ها نرخ بهره بین بانکی در قله هفت ساله قرار گرفته و این رکوردزنی را تداوم بخشیده است.

  • نرخ جدید سود بین بانکی اعلام شد. نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۶ فروردین با افزایش نسبت به هفته گذشته به ۲۳.۴۶ درصد رسید.

  • دهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از مهم ترین شاخص های رشد دهنده پایه پولی بوده و از این مسیر می تواند بر آتش تند تورم در کشور دامن زند.

  • نرخ سود در سه بازار مهم هفته منتهی به ۱۷ اسفند ماه، سه رکورد را رقم زده اند. در مهم ترین آن‌ها نرخ بهره بین بانکی برای سومین هفته متوالی به رکورد خود در بازه هفت ساله رسیده است. موضوعی که بیشتر در نتیجه سیاست های اخیر بانک مرکزی در این مقاطع است.

  • بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۷ اسفند به ۲۳.۱۴ درصد رسیده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی