آخرین اخبار نرخ بهره بین بانکی

  • بررسی آمارهای نرخ سود در بازارهای مالی نشان می دهد در هفته اخیر نرخ سود در دو مورد از سه بازار بررسی شده رکوردهای تاریخی ثبت کرده است. در مهم ترین آن ها نرخ بهره بین بانکی به رکورد خود در بازه هفت ساله رسیده و قله هفته پیش را بالاتر برده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی بهمن ماه به ۲۲.۵۳ درصد رسیده و رکوردزنی های دوساله خود را ارتقا داد. بررسی سایر بازار های مالی در این هفته نیز نشان از روند صعودی نرخ های سود در سایر معاملات داشته است.

  • روز جاری نخستنین روزی بود که بورس تهران کار خود را با مرزهای جدید کریدور نرخ بهره بین بانکی آغاز کرد. بر این اساس کریدور یاد شده به محدوده ۱۷ تا ۲۴ درصد رسید تا اعمال سیاست پولی به شکلی فعالانه‌تر پیگیری شود.

  • اقتصادنیوز: داده‌های آماری بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره بین بانکی در هفته‌های اخیر نشان از وضعیت صعودی این متغیر داشته است.

  • نرخ بهره بین بانکی به رکورد خود در دو سال اخیر رسیده است. این رقم که گفته می شود طی سیاست های بانک مرکزی در مرز ۲۱ درصد به صورت دستوری ایستاده اکنون در میانه بهمن به اوج دو ساله رسیده است. این در حالی است که تزریق پول در بازارهای بین بانکی همچنان بالاست.

  • اقتصادنیوز: روند نرخ سود در بازارهای مالی هفته منتهی هفتم بهمن ماه، روند ثابت خود را ادامه داده است. در همین رابطه در هفته اول بهمن ماه، نرخ بهره بین بانکی در کشور به ۲۱.۰۵ درصد رسیده و تغییرچندانی را در مقایسه با هفته های قبل خود نداشته است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲۷ دی ماه در کانال ۲۱ درصد ثابت باقی ماند. این روند ثابت در ادامه ثبات نرخ سود در بازار باز بوده که معادل با همین رقم برای هفته های متوالی به ثبت رسیده است. رویدادی که برخی منتقدان اعتقاد دارند چون به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی تعیین شده و با تقاضای نقدینگی بانک ها همخوانی ندارد، می تواند تبعات تورمی برای کشور به همراه داشته باشد.

  • در هفته های اخیر حجم تزریق پول از سوی بانک مرکزی در بازار باز به مراتب بیشتر از بازار شبانه بوده و در بازار بین بانکی تنها هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان نقدینگی تزریق شده بنابراین نرخ سود موزون عملیات بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی نیز برابر با ۲۱.۰۱ درصد بوده و برای هفته های متوالی در این مرز ثابت باقی مانده است.

  • اقتصادنیوز: عموم بازار های مالی در هفته اخیر ثابت بوده و نرخ سود بی نوسانی داشته اند. برخی معتقدند روند ثابت در نرخ سود به نوعی در راستای کنترل نرخ بهره بین بانکی در مرز ۲۱ درصد بوده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بازار اولیه در هفته های میانی دی ماه به رکورد خود در بازه چهارساله رسیده است. بررسی ها نشان از مسیر صعودی نرخ سود در یک بازار دیگر نیز در هفته های ابتدایی زمستان داشته است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی