آخرین اخبار نرخ سودوام مسکن

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در روزهای اخیر به رکورد بی سابقه در حداقل دوسال گذشته رسیده است. روند صعودی هزینه اوراق در حالی رقم خورد که بانک مسکن سه ماه است کاهش ۵۰ درصدی هزینه وام را در دستور کار خود قرار داده بود.

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در نیمه آذر به رکورد خود در یک سال اخیردست پیدا کرد. این رویداد موجب شده تا هزینه اخذ وام برای مجردین به سطح بی سابقه ۲۳ میلیون تومان رسیده و نرخ سود وام ۵.۱۶ واحد درصد بیشتر از میزان اسمی خود شود.

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در هفته اول آذر ماه روندی نوسانی داشته و در نهایت در پایان این مقطع برای مجردین بالاتر از مرز ۲۲ میلیون تومان ایستاد مقایسه های آماری نشان می دهد باوجود کاهش هزینه وام نسبت به هفته گذشته اما هنوز این رقم سطح بالایی را در مقایسه با ماه های سال ۱۴۰۰ داشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته پایانی شهریور ماه ۱۴۰۰ روند هزینه وام مسکن مسیری رو به رشد را سپری کرده ودر روزهای اخیر به رکورد ۹ ماهه خود دست پیدا کرده است. طبق بررسی آمار و ارقام نرخ سود وام مسکن در سطح ۲۱.۱۷ درصد رسیده که بالاترین میزان در این مدت بوده است.

  • رفتار نزولی قیمت وام مسکن سبب شدتا نرخ سود برای متقاضیان وام از ۲۱ درصد به ۲۰.۵ درصد تنزل پیدا کند با این حال هنوز این رقم از مقدار اسمی خود ۳ واحد درصد بالاتر است.