آخرین اخبار نرخ سود بازار اولیه اوراق بدهی دولتی

  • ماجرای نرخ سود بازارهای مالی هفته آخر فروردین دو روایت مختلف داشته است. طبق آمارها هزینه استقراض بانک ها در بازار باز روند ثابت خود را ادامه داده و در مقابل نرخ بهره رکوردزنی کرده است.

  • در هفته منتهی به ۱۷ بهمن ماه ۲ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار اولیه به فروش رسید. این بیشترین حجم خرید اوراق در تقریبا دوماه اخیر بوده که تمام آن از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است.

  • در هفته منتهی به ۲۰ آذر ماه درآمد دولت از بازار اولیه اوراق بدهی دولتی برابر با صفر بوده و هیچ درآمدی در این هفته به ثبت نرسیده است. در نهایت حجم کل اوراق فرخته شده در سال جاری تاکنون در مرز ۶۶ همت ثابت مانده و تغییری را ثبت نکرده است.

  • اقتصادنیوز: بررسی بازار های مالی در اولین هفته زمستانی کشور نشان از روند آرام و صعودی نرخ بهره بین بانکی داشته است. این نرخ برابر با ۲۱.۰۳ درصد بوده و تقریبا هم ارز با بازار باز حرکت کرده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی