آخرین اخبار نرخ سود بازار بین بانکی

  • اقتصادنیوز: بازار باز در هفته های اخیر رکوردزنی های خود را ادامه داده اما در شاخص دیگری. با این که سطح بسط پول در این بازار کاهش پیدا کرده و در مرز ۶۰ همت ثابت مانده اما نرخ سود همچنان سیری صعودی داشته و قله های خود را ارتقا داده است. این نرخ اکنون به ۲۱.۵ درصد رسیده که درتاریخ این بازار بی سابقه بوده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود در بازارهای مالی هفته سوم تیر ماه در سه بازار مالی رکوردزنی کرد. در بازار بین بانکی این شاخص به بالاترین میزان خود در بازه یک سال و نیمه رسیده و در بازار باز قله ای تاریخی را ثبت کرده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود در بازارهای مالی هفته دوم تیر ماه تنها یک کاهش را ثبت کرد. در این مقطع نرخ سود بازار باز یک رکورد تاریخی را رقم زده و در ادامه نرخ بهره نیز به بالاترین میزان خود در شش ماه اخیر دست رسید.

  • حجم معاملات بازار باز در هفته دوم تیر ماه تغییر چندانی با هفته قبل نداشته و نزدیک به ۶۰ همت باقی ماند. باوجود ثبات معاملات در بازار باز اما نرخ سود در این بازار سیری صعودی گرفته و به بیشترین سطح خود در تاریخ برگزاری بازار باز رسیده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بازار باز و بازاربین بانکی در هفته اول تابستان به بالاترین سطح ۶ ماهه رسیده است. ضمن رکوردزنی نرخ سود در این بازارها اما این شاخص در بازارهای مالی دیگر با افت و خیز های مختلفی همراه بوده است.

  • اقتصادنیوز: بسط پول بانک مرکزی در هفته پایانی خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به هفته قبل ۷.۱۲ درصد کاهش داشته است. بررسی معاملات هفتگی بازار باز نشان می دهد روند بسط پول در این داد وستد ها ازسوی بانک مرکزی در مسیری نزولی قرار گرفته است.

  • تب نرخ سود بازار های مالی بالا رفته است. در یک هفته مانده به پایان بهار، بررسی های آماری نشان می دهد نرخ سود تمام بازار های مالی افزایش پیدا کرده و در برخی بازارهای مالی رکوردزنی کرده است. بازار بین بانکی و بازار مسکن مهم ترین این معاملات بوده اند.

  • اقتصادنیوز: روند معاملات بانک مرکزی در هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۱در عملیات بازار باز نزولی شده و از سطح ۷۰ همت پایین تر آمد. در مقابل اعتبارات قاعده مند در بازار شبانه صعودی شده و رکورد بالایی را به ثبت رسانید.

  • اقتصادنیوز: در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱ نرخ سود تمام بازارها مسیری صعودی داشته به جز یک بازار. در این میان در حالی که کانال نرخ سود وام مسکن به ۲۶ درصد برگشته اما نرخ بهره بین بانکی مسیری نزولی اتخاذ کرده و در سطح ۲۰.۵۵ درصد قرار گرفت.

  • اقتصادنیوز: بررسی معاملات در بازار باز هفته دوم خرداد ماه حاکی از ثبات کانال ۷۰ همتی در این بازار بوده است. با این حال روند هفتگی این بازار از ابتدای سال جاری تا کنون نشان می دهد تزریق پول بانک مرکزی در این بازار تنزل پیدا کرده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی